Kako do svežega kapitala na javnih in zasebnih trgih?

Spodaj si lahko pogledate posnetek izobraževanja

Na izobraževanju smo si podrobno pogledali mehanizme financiranja, kot so izdaja obveznic in komercialnih zapisov izvedba mednarodne kampanje množičnega zbiranja kapitala („crowdfunding“), financiranje s kotacijo na borzi ter druge vire financiranja (tvegani kapital, pokojninski skladi ipd.). Poudarek je bil na izdaji obveznic ter komercialnih zapisov.

Equito Q Image
Equito Q