Investirajte v bodoče podjetniške zmagovalce

Zagotovite si dostop do perspektivnih zasebnih podjetij.

Odpiramo vam vrata do investicij v hitrorastoča ali zrela in stabilna zasebna podjetja, ki imajo resno možnost postati zmagovalci na evropskih in globalnih trgih.

Equito Q Image
Equito Q

Optimalni finančni instrumenti in tipi investicij

Lastniški vrednostni papirji
Dolžniški vrednostni papirji
Upravičenost do dela prihodkov podjetja
Hitrorastoča podjetja
Majhna in srednje velika podjetja
Nepremičnine

Sekundarni trg

Nakup in prodaja deležev podjetij, ki so že zbrala sredstva z (množičnim) financiranjem, vendar še ne kotirajo na borzi.

Kmalu na voljo

Equito nudi skrbno izbrane priložnosti množičnega financiranja iz Evrope.

Naj bo množično investiranje pametno in donosno investiranje

Investirajte v zasebna podjetja in projekte, ki so bili do sedaj na voljo zgolj večjim zasebnim skladom in institucionalnim investitorjem. Zagotovite si dostop do potencialno višjih donosov, kot so ti običajni za javne trge (borze). Invest in private deals that were not accessible previously. Get access to potential high returns on your investments.

  • Bolj tvegane investicije, toda z velikim potencialnim donosom
  • Z investiranjem v perspektivna podjetja spodbudite svojega podjetniškega duha
  • Razpršite vaše premoženje med zasebne in javne investicije
  • Spremljajte poslovanje podjetja in s tem postanite boljši podjetnik
Transparentnost

Pred investiranjem dodobra spoznajte vse vidike investicije

Natančno razumite investicije, v katere se podajate, njihove pogoje, tveganja in potencialne donose.

Povzetek pogojev

Pogoji in tveganja investicije povzeti v razumljivem jeziku.

Prednosti in slabosti

Pregledno predstavljene prednosti in slabosti posamezne investicije.

Stik z ustanovitelji

 Intervjuji z nosilci projektov ter dodatna informativna gradiva.

Učenje med investiranjem

Do novega znanja s poučnimi nasveti na platformi.

Redna komunikacija po izvedbi investicije

Po zaključenih investicijah v zasebna pojdeta, Equito pomaga nosilcem projektov dosegati najvišje korporativne standarde komuniciranja v odnosih z investitorji. Vodstvu zasebnih podjetij zagotavljamo predloge, časovnice in tehnologijo za redno komuniciranje z investitorji ter platformo za objavljanje pomembnih formalnih in neformalnih informacij.

  • Večje najave in uspehi podjetja
  • Obvestila o korporativnih ukrepih
  • Letna poročila
  • Glasovanje delničarjev
  • Izplačilo dividend

Pridružite se Equito investicijski skupnosti

V Equito skupnosti povezujemo vse, ki jih zanima investiranje, se zavedajo pomena rednega izobraževanja ter so vedno pripravljeni deliti svoje znanje z drugimi investitorji.

Postanite član investicijske skupnosti in se obkrožite s pravimi ljudmi
So-investirajte z našo skupnostjo
Pridobite ali delite svoje znanje o različnih investicijskih priložnostih