BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

Kako do svežega kapitala na javnih in zasebnih trgih?

In pet drugih načinov kako vam lahko pomaga EQUITO borzno posredniška družba.

Izobraževanje bo potekalo

V četrtek, 1. decembra od 9:00 do 10:30 preko MS Teams.

Več o izobraževanju

So za vaše podjetje res najprimernejši izključno bančni viri financiranja?

Domača podjetja se pri financiranju v večini (95 % primerov) poslužujejo izključno bančnih virov, kar je tako z vidika posameznega podjetja, kot tudi celotnega gospodarstva lahko sila nevzdržno in celo nevarno.

Podjetje skozi svojo razvojno pot potrebuje različne vire financiranja, ki so prilagojeni glede na aktualno finančno sliko podjetja in njegovo dolgoročno strategijo. Nepoznavanje drugotnih virov financiranja ne pomeni, da so ti neprimerni in v primerjavi z bančnim financiranjem neugodni.

Večkrat se je že izkazalo, da je dokapitalizacija podjetja, v obliki izdaje novih deležev ali delnic oziroma zadolževanje z izdajo obveznic, podjetju omogočilo lažje zbiranje potrebnih finančnih virov, ki so bili dolgoročno vzdržnejši od klasičnega zadolževanja. Na tak način pa lahko podjetje zbere tudi več milijonov za financiranje poslovanja ali rasti.

Spoznajte mehanizme financiranja, kot so:

 • Izdaja obveznic in komercialnih zapisov;
 • Izvedba mednarodne kampanje množičnega zbiranja kapitala („crowdfunding“);
 • Financiranje s kotacijo na borzi;
 • Drugi viri financiranja (tvegani kapital, pokojninski skladi ipd.).

Pravi pristop in transparentno delovanje podjetja na kapitalskem trgu dviguje ugled podjetja pri vseh deležnikih svojega delovanja (virih financiranja, poslovnih partnerjih, strankah in zaposlenih). Spoznajte, kako lahko s kombinatoriko finančnih virov, ki vam jih ponuja trg dosegate vzdržnejšo in hitrejšo rast vašega podjetja.

Pogoste dileme, na katere bomo odgovorili na izobraževanju

Dilema 1: Slovenski kapitalski trg je nerazvit in zato podjetjem, razen bank, ne ponuja konkurenčnih pogojev financiranja.

Ni res! Domači kapitalski trg je del enotnega evropskega kapitalskega trga s skupno regulativo in pravili delovanja. Kot tak ponuja enake možnosti kot preostali razviti EU trgi. Je pa res, da jih domača podjetja ne izkoriščajo dovolj.

Dilema 2: Naše podjetje je premajhno za borzo ali izdajo obveznic.

Ne nujno. Vse EU borze, tudi naša, skladno z EU regulativo in evropsko strategijo razvoja MSP trga, upravljajo tudi trge namenjene malim podjetjem, kjer je delovanje preprosto in poceni. Za zbiranje manjših zneskov kapitala (pod 1 mio EUR), pa nagovarjamo manjše število znanih investitorjev t. i. »private placement« brez potrebe po prospektih in uvrstitve na borzo.

Dilema 3: Ampak naše podjetje je d. o. o., ne d. d.

Tudi d. o. o. lahko izdaja dolžniške vrednostne papirje (obveznice, komercialne zapise …). Za kotacijo svojih delnic na enem od borznih trgov, pa se mora statusno preoblikovati v d. d. Z ekipo EQUITO je celoten postopek do borzne kotacije sila enostaven.

Na brezplačnem srečanju bomo odgovorili tudi na vaše dileme. Prijavite se.

borzno posredniška družba – vaš zanesljiv partner

EQUITO podjetjem nudi še vrsto spremljevalnih storitev, potrebnih za celostno obravnavo vaših potreb pri upravljanju korporativnih financ:

 • Priprava strategije prilagajanja podjetja na spremenljive gospodarske razmere (dvig cen surovin, višanje obrestnih mer, ohlajanje gospodarstva …);
 • Svetovanje pri pripravi optimizacije financiranja in finančnega prestrukturiranja;
 • Izdelava strategije upravljanja presežnih sredstev podjetja;
 • Vrednotenja podjetja in skrbni pregled;
 • Izdelava strategije opcijskega nagrajevanja zaposlenih;
 • In še mnogo več …

Na izobraževanju vam bomo predstavili konkretne primere, s kakšnimi izzivi so se soočala podjetja in kako so bili ti izzivi rešeni z naprednimi mehanizmi podjetniških in poslovnih financ. Spoznali boste, kako so strokovnjaki za kapitalske trge in investicije ter pravni in poslovni strokovnjaki pristopili do sodobnih izzivov malih in srednje velikih podjetij.

Ura

Vsebina

9:00 – 9:45

Alternativni viri financiranja

 • Zbiranje dodatnega kapitala preko IPO – Dokapitalizacija podjetja za rast
 • Izdaja obveznic – Ko zadolževanje pri bankah odpove
 • Izdaja komercialnih zapisov (KZ) – Zakaj so KZ dober način zagotavljanja likvidnosti podjetja

9:45 – 10:00

Primer dobre prakse

Predstavitev financiranja na kapitalskem trgu preko izdaje obveznic s strani slovenskega podjetja

10:00-10:30

Vprašanja in odgovori

Predavanje bo potekalo:

V četrtek, 1. decembra od 9:00 do 10:30, preko MS Teams.
Povezavo vam bomo poslali ob prijavi.

O predavateljih

Luka Gubo

Luka Gubo je direktor borzno-posredniške družbe Equito. Bogate izkušnje je pridobil tudi kot direktor kapitalskih trgov v podjetju Cryptix, ter upravljavec sklada FT Quant pri Primorskih skladih. Je avtor več finančnih knjig in raziskovalnih člankov s področja investiranja.

Ima obsežne izkušnje s trgovanjem, investiranje in obvladovanjem investicijskih tveganj. Luka Gubo ima poglobljeno znanje s področja napovedovanja makroekonomskih trendov in poslovnih ciklov ter temeljne in tehnične analize podjetij.

Več kot 1000 ljudi si je pogledalo njegova predavanja ali v živo ali prek spleta in več kot 100 tisoč ljudi je prebralo njegove članke o investiranju, borzah, gospodarstvu in financah v več priznanih slovenskih in tujih medijih.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/lukagubo/

Luka Praper

Luka Praper je finančni direktor Equito borznoposredniške družbe. S svojim znanjem in izkušnjami iz zagonskega okolja in korporativnih financ je odgovoren za finančne procese in finančno poslovanje borzno-posredniške družbe.

Luka ima večletne izkušnje s področja korporativnih financ, finančnega svetovanja, združitev in prevzemov, prestrukturiranja, skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij. Leta 2017 je z nazivom CFA (Chartered Financial Analyst) pridobil poglobljena znanja o finančnih trgih in upravljanju premoženja.

Od leta 2013 je bil zaposlen kot kontroler/finančni analitik pri enem največjih razvijalcev mobilnih aplikacij na svetu, z več kot 10 milijardami prenosov aplikacij. Leta 2016 je aktivno sodeloval pri njegovi milijardni prodaji. Pred tem je bil zaposlen kot finančni analitik v različnih finančnih svetovalnih podjetjih.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/lukapraper/

Branko Železnik

Branko Železnik ima dolgoletne izkušnje s področja kapitalskih trgov. Svojo kariero je pričel kot analitik vrednostnih papirjev v borzno posredniških hišah, karierno pot pa nadaljeval kot upravljavec vzajemnih skladov. V svoji bogati karieri je deloval tudi kot vodja razvoja na Ljubljanski borzi, kjer je poleg splošnega razvoja domačega kapitalskega trga, soustvarjal trg in ekosistem namenjen malim in srednje velikim izdajateljem.

Je avtor prenekatere kolumne na temo financ, radijskih in televizijskih prispevkov, med drugim je na privatni televiziji vodil tudi svojo finančno oddajo z naslovom Portfelj. Od svojih dosežkov je zelo ponosen na iniciativo in soavtorstvo finančnega opismenjevanja mladih, katerega osrednji edukativni pripomoček je avtorska namizna igra Borza Slovenija.

Zadnje čase deluje predvsem na področju svetovanja podjetjem pri zbiranju svežih finančnih sredstev z izdajo vrednostnih papirjev in uvrščanju na borzo.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/branko-%C5%BEeleznik-988a0b103/

O Equitu

EQUITO d. o. o. je borzno posredniška družba, specializirana za storitve izdaje dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev, predvsem za domača hitro rastoča mala in srednje velika podjetja (MSP). Podjetjem pomagamo do svežih virov za nadaljnjo rast, jih povezujemo z investitorji in s storitvijo » na ključ« pripeljemo do katerekoli svetovne borze.

Kot borzno posredniška družba združujemo strokovnjake s področja globalnih kapitalskih trgov, poslovnih financ, prava, investiranja in borznega trgovanja. V interdisciplinarnih ekipah za podjetja izvajamo storitve analitike in poslovnega svetovanja, predvsem s področja skrbnih pregledov, ocen vrednosti podjetij in podjetniških ter poslovnih financ.

Na globalnih trgih Equito nastopa s svojo inovativno investicijsko platformo, ki na enem mestu združuje enostaven dostop do javnih (delnice, obveznice,…) in zasebnih trgov (množično financiranje projektov, produktov, nepremičnin,…)

Pomemben del EQUITO investicijske platforme so tudi izobraževalne vsebine, s katerimi želimo investitorjem osvetliti pot do najbolj smotrnih investicijskih odločitev.