PREDAVANJE IN SVETOVANJE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

Kako ublažiti in izkoristiti makroekonomsko nestabilnost v svoj prid?

Lastniki in vodstva podjetij si želijo stabilnega makroekonomskega okolja, saj vpliva na zunanje makroekonomske dejavnike nimajo. Aktualnim nepredvidljivim in turbulentnim gospodarskim razmeram se resda ne moremo izogniti, lahko pa se nanje pripravimo, oblažimo njihove posledice ali jih celo izkoristimo sebi v prid.

Z letošnjim letom smo zašli v enega izmed najbolj nestabilnih makroekonomskih obdobjih v zadnjih 50 letih. To povzroča veliko stresa pri upravljanju in finančnem načrtovanju prihodnjega poslovanja.

Vas zanima kaj je najboljši način za soočenje z nastalo makroekonomsko situacijo?

Pet ključnih makroekonomskih izzivov

Ko kratkoročne gospodarske razmere spominjajo na divjanje nevihte, so kapitalski trgi prvi, ki odreagirajo. Redkokdaj se zgodi, da dosežejo kratkoročne obveznice (do 3 let) višje obrestne mere od dolgoročnih (10 letnih). To pomeni, da investitorji trenutne razmere ocenjujejo za »izredne«, ki pa naj bi se v naslednjih letih umirile in izravnale situacijo tudi na kapitalskih trgih.

Poleg diskrepanc na obvezniškem trgu, je post-kovidna situacija in vojna v Ukrajini zadala udarec tudi trgom preostalih naložbenih razredov – delnicam, surovinam, plemenitim kovinam, nepremičninam in nenazadnje kripto valutam.

Če so še včeraj skoraj vse centralne banke Sveta s svojo ekspanzivno denarno politiko želele spodbuditi gospodarstva (deloma prizadeta še od velike krize 2008 in predvsem zaradi »lockdown«-a v času Covida), se danes gospodarstva spogledujejo z realno grožnjo stagflacije – okrnjene gospodarske rasti in hkratne podivjane inflacije. Centralne banke so obenem zaradi soočanja z inflacijo zaostrile monetarno politiko (zvišale obrestne mere), kar v kombinaciji z negotovostjo v gospodarstvu vodi v bistveno držaje vire financiranja in težje poslovanje.

To za podjetja, ob že tako nestanovitnih razmerah (okrnjeno globalno trgovanje, prekinjene dobaviteljske verige, visoki stroški vhodnih materialov idr.), pomeni še več izzivov pri doseganju kratkoročno vzdržne stopnje likvidnosti, kaj šele pri implementaciji dolgoročno zastavljenih planov.

Verjetno se tudi vi kot lastnik ali vodja podjetja sprašujete, kako se soočiti z aktualnimi izzivi:

 • Visoko inflacijo in rastočim cenam vhodnih materialov;
 • Energetsko draginjo in možnim omejevanjem dostopa do energentov;
 • Višanjem obrestnih mer in cen zadolževanja;
 • Upočasnjevanjem gospodarske rasti in globalnega povpraševanja;
 • Pretečega prelivanja življenjskih stroškov v višanje stroškov dela.

Mogoče se dodatno sprašujete tudi, kje so medijske napovedi potencirane, kakšni so možni prihodnji scenariji, kaj napovedujejo analitiki, predvsem pa kaj vse lahko naredite, da bo vaše podjetje preplulo skozi izjemno turbulentne čase.

Slaba novica je, da se točnega dogajanja v prihodnje ne da napovedati, dobra novica pa je ta, da vam lahko predstavimo kar nekaj potencialnih ukrepov, kako se prilagoditi in obrniti pogoje sebi v prid.

Spoznajte jih v najbolj sistematični in poglobljeni delavnici na to temo.

»Streha se popravlja, ko še sije sonce«. Sonce na področju gospodarstva začasno zahaja.

Znanja in orodja, s katerimi boste lahko iz krize prišli kot zmagovalci

EQUITO je borzno posredniška družba, specializirana za napredne oblike investiranja ter alternativne vire financiranja malih in srednje velikih podjetij.

Tako se na nas neprestano obračajo podjetja z namenom, da jim osvetlimo okoliščine, svetujemo in pripravimo njim prilagojen načrt spopadanja s trenutno makroekonomsko situacijo.

Eden izmed stebrov delovanja EQUITO BPD je tudi nudenje pomoči sektorju malih in srednje velikih podjetij na področju izdaje finančnih instrumentov, analiz in strateško-finančnega svetovanja, zato želimo v dani situaciji podjetjem predstaviti možnosti uspešnega spopadanja in delovanja v aktualnih razmerah, s ciljem, da iz prihajajoče krize izidejo še močnejši in korak pred konkurenco.

Za vse neustrašne podjetnike, vodje in lastnike podjetij, ki želijo krizo prejadrati s polnimi jadri, ob vaši izraženi želji, pripravimo specializirano delavnico, prilagojeno vašim potrebam in podjetju, kjer boste prejeli vso ključno znanje:

 • Kaj se trenutno dogaja v makroekonomske okolju
 • Kateri so potencialni scenariji
 • S katerimi orodij se bo vaše podjetje najlažje prebilo skozi prihajajoče nepredvidljive razmere.

Vsebina delavnice

Delavnica je sestavljena iz štirih vsebinskih sklopov (trajanje sklopa: 1 ura)

Modul 1: Poslovni cikel in makroekonomski indikatorji

Razumevanje

 • Poslovni cikel
 • Merjenje poslovnega cikla
 • BDP in gospodarska rast
 • Inflacija
 • Obrestne mere
 • Brezposelnost
 • Drugi indikatorji
 • Kje se trenutno nahajamo?
 • Potencialni scenariji za prihodnost

Modul 2: Orodja in prilagajanje za krmarjenje skozi krizne čase

Prilagoditev in orodja obvladovanja

 • Hitro reagiranje ali čakanje
 • Osredotočenost na optimizacijo likvidnosti
 • Strategije optimizacije stroškov
 • Upravljanje obratnega kapitala
 • Strategije zadržanja ključnih kupcev
 • Strategije zadržanja ključnih kadrov
 • Uporaba opcij in terminskih pogodb za obvladovanje nabavnih verig

Modul 3: Viri financiranja in zagotavljanje likvidnosti

Financiranje poslovanja

 • Največje napake financiranja v času krize
 • Pregled vseh možnosti financiranja
 • Razumevanje gibanja obrestnih mer
 • Alternativni viri financiranja
 • Izdaja delnic ali obveznic
 • Novodobne oblike financiranja

Modul 4: Investiranje presežnih sredstev in sheme za zaposlene

Investiranje presežkov

 • Upravljanje presežkov v MSP
 • Likvidnost v času krize je suho zlato
 • Priložnosti za investiranje v kriznih časih
 • Največje pasti in kako jih premagati
 • Podpora zaposlenih pri finančni varnosti
 • Obrnite finančno krizo sebi v prid

Predavanje ali delavnico lahko izvedemo v vaših poslovnih prostorih, ali na sedežu naše družbe.

Glede na to, da je znanja redko dovolj in da je ključna njegova implementacija, smo za vas pripravili še dodatne možnosti skupnega individualnega dela, z namenom izdelave načrta agilnega prilagajanja na trenutno makroekonomsko situacijo.

OPCIJA 1:

Predavanje

 • Izvedba predavanja v obsegu 5 ur z odmori
 • Možnost udeležbe do 10 ljudi s strani lastnikov in menedžmenta
 • Gradiva in vire (prosojnice,…)
 • Generalne usmeritve za vaše podjetje in odgovori na vprašanja
 • Pregled stanja vašega podjetja glede na makroekonomska stanja (panoga, finančno poslovanje, struktura virov financiranja, finančna tveganja ipd.)
 • Do 2 dni individualnega svetovanja za pripravo agilne strategije prilagoditve na makroekonomske dejavnike (skupna izdelava vašega individualnega načrta)
OPCIJA 2:

Predavanje + Svetovanje in izdelava individualnega načrta

 • Izvedba predavanja v obsegu 4 ur z odmori
 • Možnost udeležbe do 10 ljudi s strani lastnikov in menedžmenta
 • Gradiva in vire (prosojnice,…)
 • Pregled stanja vašega podjetja glede na makroekonomska stanja (panoga, finančno poslovanje, struktura virov financiranja, finančna tveganja ipd.)
 • Do 2 dni individualnega svetovanja za pripravo agilne strategije prilagoditve na makroekonomske dejavnike (skupna izdelava vašega individualnega načrta)

O predavateljih

Luka Gubo

Luka Gubo je direktor borzno-posredniške družbe Equito. Bogate izkušnje je pridobil tudi kot direktor kapitalskih trgov v podjetju Cryptix, ter upravljavec sklada FT Quant pri Primorskih skladih. Je avtor več finančnih knjig in raziskovalnih člankov s področja investiranja.

Ima obsežne izkušnje s trgovanjem, investiranje in obvladovanjem investicijskih tveganj. Luka Gubo ima poglobljeno znanje s področja napovedovanja makroekonomskih trendov in poslovnih ciklov ter temeljne in tehnične analize podjetij.

Več kot 1000 ljudi si je pogledalo njegova predavanja ali v živo ali prek spleta in več kot 100 tisoč ljudi je prebralo njegove članke o investiranju, borzah, gospodarstvu in financah v več priznanih slovenskih in tujih medijih.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/lukagubo/

Luka Praper

Luka Praper je finančni direktor Equito borznoposredniške družbe. S svojim znanjem in izkušnjami iz zagonskega okolja in korporativnih financ je odgovoren za finančne procese in finančno poslovanje borzno-posredniške družbe.

Luka ima večletne izkušnje s področja korporativnih financ, finančnega svetovanja, združitev in prevzemov, prestrukturiranja, skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij. Leta 2017 je z nazivom CFA (Chartered Financial Analyst) pridobil poglobljena znanja o finančnih trgih in upravljanju premoženja.

Od leta 2013 je bil zaposlen kot kontroler/finančni analitik pri enem največjih razvijalcev mobilnih aplikacij na svetu, z več kot 10 milijardami prenosov aplikacij. Leta 2016 je aktivno sodeloval pri njegovi milijardni prodaji. Pred tem je bil zaposlen kot finančni analitik v različnih finančnih svetovalnih podjetjih.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/lukapraper/

Branko Železnik

Branko Železnik ima dolgoletne izkušnje s področja kapitalskih trgov. Svojo kariero je pričel kot analitik vrednostnih papirjev v borzno posredniških hišah, karierno pot pa nadaljeval kot upravljavec vzajemnih skladov. V svoji bogati karieri je deloval tudi kot vodja razvoja na Ljubljanski borzi, kjer je poleg splošnega razvoja domačega kapitalskega trga, soustvarjal trg in ekosistem namenjen malim in srednje velikim izdajateljem.

Je avtor prenekatere kolumne na temo financ, radijskih in televizijskih prispevkov, med drugim je na privatni televiziji vodil tudi svojo finančno oddajo z naslovom Portfelj. Od svojih dosežkov je zelo ponosen na iniciativo in soavtorstvo finančnega opismenjevanja mladih, katerega osrednji edukativni pripomoček je avtorska namizna igra Borza Slovenija.

Zadnje čase deluje predvsem na področju svetovanja podjetjem pri zbiranju svežih finančnih sredstev z izdajo vrednostnih papirjev in uvrščanju na borzo.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/branko-%C5%BEeleznik-988a0b103/

O Equitu

EQUITO d. o. o. je borzno posredniška družba, specializirana za storitve izdaje dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev, predvsem za domača hitro rastoča mala in srednje velika podjetja (MSP). Podjetjem pomagamo do svežih virov za nadaljnjo rast, jih povezujemo z investitorji in s storitvijo » na ključ« pripeljemo do katerekoli svetovne borze.

Kot borzno posredniška družba združujemo strokovnjake s področja globalnih kapitalskih trgov, poslovnih financ, prava, investiranja in borznega trgovanja. V interdisciplinarnih ekipah za podjetja izvajamo storitve analitike in poslovnega svetovanja, predvsem s področja skrbnih pregledov, ocen vrednosti podjetij in podjetniških ter poslovnih financ.

Na globalnih trgih Equito nastopa s svojo inovativno investicijsko platformo, ki na enem mestu združuje enostaven dostop do javnih (delnice, obveznice,…) in zasebnih trgov (množično financiranje projektov, produktov, nepremičnin,…)

Pomemben del EQUITO investicijske platforme so tudi izobraževalne vsebine, s katerimi želimo investitorjem osvetliti pot do najbolj smotrnih investicijskih odločitev.