Izobraževanja s področja poslovnih financ

Naj finančni trgi delajo v prid vašega podjetja

Skupaj s partnerji pokrivamo vse ključne teme s področja poslovnih in podjetniških financ, ki so v Sloveniji še v povojih, v tujini pa redna praksa izvajanja finančne funkcije v podjetjih.

Equito Q Image
Equito Q

Nabor izobraževanj:

SKUPINSKO

Financiranje podjetja z obveznico

Večkrat se je že izkazalo, da je dokapitalizacija podjetja, v obliki izdaje novih deležev ali delnic oziroma zadolževanje z izdajo obveznic, podjetju omogočilo lažje zbiranje potrebnih finančnih virov, ki so bili dolgoročno vzdržnejši od klasičnega zadolževanja.
INCOMPANY

Kako ublažiti in izkoristiti makroekonomsko nestabilnost v svoj prid?

Aktualnim nepredvidljivim in turbulentnim gospodarskim razmeram se resda ne moremo izogniti, lahko pa se nanje pripravimo, oblažimo njihove posledice ali jih celo izkoristimo sebi v prid. Za vse, ki jih zanima, kaj je najboljši način za soočenje z nastalo makroekonomsko situacijo.
PO MERI

Izobraževalni program Equito MSP

Skozi pet modulov pridobite celostno znanje s področja podjetniških financ, od razumevanja kapitalskih trgov in trendov in alternativnih virov financiranja, do poznavanja zbiranja kapitala z izdajo vrednostnih papirjev ter zakonodaje. Izobraževanje pokriva tudi nagrajevanje zaposlenih z deleži podjetij. Izobraževanje vam prilagodimo povsem po meri.

Storitve na področju poslovnih financ in kapitalskih trgov:

Izdaja vrednostnih papirjev

Izdajamo dolžniške in lastniške vrednostne papirje ter pomagamo podjetjem pri prvi kotaciji na borzi.

Skrbni pregledi podjetij

Izdelamo skrbni pregled podjetja na vseh ključnih poslovnih področij ter izdelamo poročilo, lahko s predlogi izboljšav.

Ocena vrednosti podjetij

Izdelamo oceno vrednosti podjetja za namene nakupa ali prodaje.

Finančno in pravno svetovanje

S partnerji nudimo celoten spekter storitev na področju poslovnih financ in korporativnega prava.