Pomagamo vam zbrati denar od investitorjev, ki so najprimernejši za vaše podjetje

Nudimo butične storitve zbiranja kapitala za majhna in srednje velika podjetja.

Pomagamo vam zbirati denar od najprimernejših investitorjev za vaše podjetje, kot so vaši kupci, poslovni partnerji, mreže poslovnih angelov, poslovne skupnosti ipd.

Equito Q Image
Equito Q

Zberite kapital, ki ga potrebujete s pravo strukturo investicije

Na bančnih računih in v investicijskih skladih je na milijarde evrov, ki čakajo na zanimive nove priložnosti. Pomagamo vam strukturirati investicijo in izvesti postopek zbiranja kapitala na način, da boste lahko dosegli vse vaše načrte rasti.

 • Zberete lahko do 5 milijonov EUR brez prospekta (ali celo več s prospektom)
 • Vse oblike (množičnega) financiranja (kapital, dolg …)
 • Podpora pri prvi kotaciji na borzi

Množično financiranje kot storitev

Zbiranje kapitala preko množičnega financiranja nudimo kot celostno storitev za podjetja, vključno s tehnološki rešitvijo. Posvetite se razvoju vašega podjetja in težavne naloge zbiranja kapitala prepustite nam.

Pred začetkom zbiranjem kapitala

 • Izbira optimalne pravne oblike podjetja, preučitev davčnih učinkov zbiranja kapitala, izbira najbolj primerne jurisdikcije ter zasnova optimalne kapitalske strukture.
 • Reorganizacija in implementacija korporativnih sprememb v povezavi z novo kapitalsko strukturo (ustanovitev novega podjetja, odcepitev, obratna razdelitev delnic ipd.).
 • Priprava osnutka prospekta, komunikacija z regulatorji za odobritev in »passporting«
 • Določitev strategije trženja in pridobivanja investitorjev

Ponudba investitorjem in izdaja vrednostnih papirjev

 • Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov (brez obveznosti odkupa)
 • Distribucija in alokacija vrednostnih papirjev
 • Podpora pri trženju in komuniciranju zbiranja kapitala
 • Predstavitev angelskim investitorjem, skladom tveganega kapitala in javnosti

Svetovanje po izdaji vrednostnih papirjev

 • Postavitev politike in izplačila dividend
 • Pomoč pri upravljanju korporativnih ukrepov vključno z dejavnostmi, povezane s skupščino družbe
 • Pomoč pri vzpostavitvi in upravljanju knjige delničarjev
 • Pomoč pri registraciji vrednostnih papirjev pri centralno depotnih družbah in izvedba kotacije v trgovanje na izbranem trgu

Investicijska platforma, ki podpira vse vaše cilje zbiranja kapitala

Equito je borzno-posredniška družba in finančno-tehnološko podjetje (FinTech), ki razume tako potrebe investitorjev, kot tudi potrebe podjetij po financiranju. Z inovativnimi tehnološkimi rešitvami Equito povezuje oba svetova ter tako prispeva k bolj učinkovitemu kapitalskemu trgu.
Vzpostavili smo investicijsko platformo, ki je uporabniku prijazna in podpira celoten postopek zbiranja kapitala in investiranja v podjetja.

 • Celostna rešitev za množično zbiranje kapitala
 • Spremljanje napredka zbiranja kapitala in enotna točka za komuniciranje
 • Upravljajte s knjigami delničarjev in obvezničarjev

Kakšna podjetja iščemo?

Inovativna hitrorastoča podjetja ali stabilna in dobičkonosna podjetja z jasnim planom širitve.
Podjetja, z več kot 0,5 milijona EUR prihodkov, ki zbirajo vsaj 1 milijon EUR kapitala.
Podjetja, ki lahko (v prihodnje) izplačujejo dividende, deleže prihodkov ali imajo jasno izhodno strategijo.
Zaželena je močna blagovna znamka, obstoječa baza strank (e-poštni naslovi, družabna omrežja) ali vzpostavljeni programi lojalnosti. Največkrat namreč pomagamo podjetjem zbrati sredstva ravno od njihovih kupcev.

Imate vprašanja?