BREZPLAČNI WEBINAR

Zakaj je financiranje podjetja z izdajo obveznice vedno bolj aktualno?

Obveznice so eden najboljših mehanizmov dolgoročno stabilnega in predvidljivega financiranja poslovanja.

Izobraženje bo potekalo

v četrtek, 2. marca od 9:00 do 10:30. Povezavo do izboraževanja vam bomo poslali ob prijavi.

Več o izobraževanju

Obrestne mere postajajo vse bolj nepredvidljive, banke pa pri izdaji kreditov vse bolj zahtevne. Tako postaja financiranje podjetja z izdajo obveznice vse bolj popularna alternativa. Izdaja obveznice je v osnovi zelo podobna najemu klasičnega kredita, ponaša pa se s kar nekaj pomembnimi prednostmi.

Največja prednost izdaje obveznice pred dolgoročnimi posojili bank je predvsem velika fleksibilnost, saj je obveznico možno strukturirati na način, ki podjetju najbolj ustreza. Seveda mora biti pri tem obveznica še vedno zanimiva za vlagatelje.

Konkretni primeri prednosti izdaje obveznice pred bančnim kreditiranjem:

 • Dolgoročno poznana fiksna obrestna mera
 • Večja fleksibilnost pri zavarovanjih in podrejenosti dolga
 • Razpršenost investitorjev s strandardizirano komunikacijo in pogoji
 • Ohranjanje večje likvidnosti s plačilom glavnice ob dospetju
 • Manj omejitev, ki jih zahteva običajno bančno financiranje

Seveda ima obveznica tudi kakšno slabost, ki je predvsem ta, da je postopek nekoliko bolj zapleten kot najem kredita (ne pa bistveno). Prav tako je potrebno sistematično nagovoriti širši krog ciljnih vlagateljev (institucionalnih ali individualnih investitorjev).

Pomembno je tudi dejstvo, da obveznice ne mora izdati kar vsako podjetje, ampak mora biti to dovolj veliko (običajno vsaj nekaj mio € prometa), zmožno servisirati dolg (donosno in likvidno) ob zapadlosti obveznice in kuponov ter je zmerno zadolženo pri bankah, da se ne podre kapitalska struktura.

Vas zanima več o prednostih obveznice? Pridružite se nam na webinarju.

Vsebina webinarja – Od postopka izdaje do praktičnih primerov

Na webinarju vam bomo na konkreten in strnjen način podali vse ključne informacije o tem, kako financirati vaše podjetje z izdajo obveznice. Pokrili bomo naslednje vsebine:

 • Kaj so obveznice in osnovne karakteristike obveznic
 • Konkretna primerjava obveznice z bančnim kreditom
 • Gibanje obrestnih mer obveznic in kaj danes pričakujejo vlagatelji
 • Možnosti strukture obveznice – plačilo obresti, glavnice, ročnost ipd.
 • Drugi pogoji izdaje obveznice – zavarovanja ipd.
 • Najpogostejši nameni izdaje obveznice
 • Postopek izdaje obveznice ter potrebna dokumentacija (s praktičnim primerom)
 • Konkretni primeri slovenskih podjetij, ki so izdali obveznice
 • Druge možnosti financiranja na kapitalskih trgih

Odgovorili bomo tudi na vsa vaša vprašanja v zvezi z izdajo obveznice.

Komu je webinar namenjen?

Webinar je namenjen vodilnim osebam v malih, srednje velikih, pa tudi v velikih podjetjih, ki raziskujejo različne možnosti financiranja poslovanja ali rasti, poleg klasičnega bančnega financiranja.

Na webinar ste vljudno vabljeni:

 • lastniki,
 • managerji,
 • finančni direktorji ali
 • poslovno-finančni svetovalci

stabilnih in donosnih podjetji z vsaj nekaj milijonov evrov prihodkov.

Če boste želeli, lahko na webinarju pogledamo tudi konkretno vaše podjetje, če je to primerno za izdajo obveznice. Lahko pa se po webinarju tudi oglasite pri nas osebno in bomo skupaj podrobno preučili možnosti financiranja vašega podjetja.

Kdo smo?

Vaš predavatelj - Luka Gubo

Luka Gubo je direktor borznoposredniške družbe Equito. Bogate izkušnje je pridobil tudi kot direktor kapitalskih trgov v podjetju Cryptix, ter upravljavec sklada FT Quant pri Primorskih skladih. Je avtor več finančnih knjig in raziskovalnih člankov s področja investiranja.

Ima obsežne izkušnje s trgovanjem, investiranje in obvladovanjem investicijskih tveganj. Luka Gubo ima poglobljeno znanje s področja napovedovanja makroekonomskih trendov in poslovnih ciklov ter temeljne in tehnične analize podjetij, prav tako pa na področju izdajanja ter investiranja v obveznice.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/lukagubo/

Equito borznoposredniška družba – vaš zanesljiv partner pri zbiranju kapitala

EQUITO d. o. o. je borznoposredniška družba, specializirana za storitve izdaje dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev, predvsem za domača hitro rastoča mala in srednje velika podjetja (MSP).

Podjetjem pomagamo do svežih virov za nadaljnjo rast, jih povezujemo z investitorji in s storitvijo » na ključ« pripeljemo do katerekoli svetovne borze.

Kot borznoposredniška družba združujemo strokovnjake s področja globalnih kapitalskih trgov, poslovnih financ, prava, investiranja in borznega trgovanja. V interdisciplinarnih ekipah za podjetja izvajamo storitve analitike in poslovnega svetovanja, predvsem s področja skrbnih pregledov, ocen vrednosti podjetij in podjetniških ter poslovnih financ.

Na globalnih trgih Equito nastopa s svojo inovativno investicijsko platformo, ki na enem mestu združuje enostaven dostop do javnih (delnice, obveznice,…) in zasebnih trgov (množično financiranje projektov, produktov, nepremičnin,…).

EQUITO podjetjem nudi še vrsto spremljevalnih storitev, potrebnih za celostno obravnavo vaših potreb pri upravljanju korporativnih financ:

 • Priprava strategije prilagajanja podjetja na spremenljive gospodarske razmere (dvig cen surovin, višanje obrestnih mer, ohlajanje gospodarstva …);
 • Svetovanje pri pripravi optimizacije financiranja in finančnega prestrukturiranja;
 • Izdelava strategije upravljanja presežnih sredstev podjetja;
 • Vrednotenja podjetja in skrbni pregled;
 • Izdelava strategije opcijskega nagrajevanja zaposlenih;
 • In še mnogo več …

Več o nas si lahko preberete na: https://equito.co/sl/