Nameravate izdati finančni instrument na borzi, kot način zbiranja kapitala?

Za podjetja izvajamo celotni spekter storitev zbiranja kapitala preko borznih mehanizmov, od izdaje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev do prve kotacije podjetja na borzi.

Equito Q Image
Equito Q

Izdaja dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev

Smo borzno-posredniška družba specializirana za storitve izdaje dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev, predvsem za hitro rastoča in zrela mala in srednje velika podjetja (SME). Podjetjem pomagamo do svežih virov za nadaljnjo rast direktno od investitorjev ali pa s kotacijo na borzi, kjer se dodatno zagotovi večja likvidnost kapitalskih vložkov.

Izdaja delnic – dokapitalizacija zajema naslednje storitve:

 • Priprava sklepa o povečanju osnovnega kapitala
 • Svetovanje in pomoč pri izvedbi skupščine, ki odloča o povečanju osnovnega kapitala
 • Priprava pogojev izdaje delnic
 • Zastopanje izdajatelja v postopku izdaje pred KDD
 • Zastopanje izdajatelja v postopku obveščanja ATVP o izdaji delnic

Izdaja dolžniških vrednostnih papirjev (obveznice, komercialni zapisi) zajema naslednje storitve:

 • Priprava pogojev izdaje dolžniškega vrednostnega papirja (VP)
 • Zastopanje izdajatelja v postopku izdaje pred KDD
 • Zastopanje izdajatelja v postopku obveščanja ATVP o izdaji VP

Uvrstitev vrednostnega papirja na LJSE zajema naslednje storitve:

 • Priprava dokumentacije za uvrstitev VP na organiziran trg LJSE
 • (ali) Priprava dokumentacije za uvrstitev VP na MTF trg – SI ENTER
 • Zastopanje izdajatelja v postopku uvrstitve pred LJSE

Planirate izdati vrednosti papir ali uvrstiti vaše podjetje na borzno kotacijo? Srečajmo se na brezplačnem posvetu.

Kontaktirajte nas

Storitve road show-a in zbiranje kapitala

Za podjetja izvajamo celostno storitev zbiranja kapitala na trgu, tako z vidika priprave investicijskih materialov in strukturiranja investicije, kot priprave liste idealnih investitorjev ter izvedbe »road show«-a pred investitorji za preverjanje interesa in zbiranja zavez.

Faza »testiranja trga« zajema:

 • Priprava skrajšane oblike predstavitvenega dokumenta
 • Predstavitev ključnim deležnikom kapitalskega trga in zbiranje povratnih informacij
 • Posredovanje informacij naročniku (zapisnik sestankov)

Faza predstavitve pred investitorji zajema:

 • Izdelava prospekta finančnega instrumenta
 • »Road show« – predstavitev in iteracija z investitorji
  • Institucionalni investitorji
  • Poslovni angeli in skladi tveganega kapitala
  • Poslovne mreže in podjetniške združenja ter drugi viri
 • EQUITO BPD izdela seznam investitorjev, ki jih nagovarja
 • Seznam se sproti dopolnjuje (tudi s strani naročnika)
 • Zbiranje zavezujočih vložkov

Iščete investitorje? Srečajmo se na brezplačnem posvetu.

Kontaktirajte nas

Prva javna prodaja delnic

Eden najboljših načinov za zbiranje dodatnih finančnih sredstev in zagotavljanje likvidnosti delnic podjetja je ravno njihova javna prodaja. Nudimo celostno podporo pri prvi javni prodaji delnic (IPO).

V procesu, ki se imenuje »prva javna prodaja delnic« (Initial Public Offering, ali IPO po angleško), podjetje, ki prej ni bilo uvrščeno na borzo, nove ali obstoječe delnice prvič ponudi javnosti za nakup (institucionalnim in malim investitorjem).

Razmišljate o izhodu na borzo?

Pred prvo javno prodajo delnic

Podjetje šteje za zasebno in ima manjše število delničarjev, tj. ustanoviteljev. Običajno so to podjetniki, management in zgodnji investitorji, kot so angelski investitorji, skladi tveganega kapitala in zasebni investicijski skladi. Likvidnost delnic je majhna in vsako prodajo deležev oziroma delnic je potrebno izvesti na individualni način z zapletenimi pravnimi postopki pri notarju.

Po prvi javni prodaji delnic

Podjetje, ki delnice izda preko borze, postane javna delniška družba in začne kotirati na borzi. To pomeni, da je mogoče dodaten kapital zbrati bistveno lažje, prav tako se z delnicami podjetja trguje na javnem organiziranem trgu. Prodaja ali nakup deležev je bistveno lažja, brez zapletenih pravnih postopkov in obiskov pri notarju.

Prednosti in izzivi javne prodaje delnic

Prednosti javne prodaje delnic

 • Zbiranje večjih vsot sredstev (od institucionalnih investitorjev)
 • Možnosti dodatnih krogov zbiranja sredstev
 • Z delnicami je lažje trgovati (večja likvidnost)
 • Jasno je določena vrednost podjetja
 • Lažja vzpostavitev sheme nagrajevanja z delniškimi opcijami
 • Boljše korporativno upravljanje
 • Boljša zunanja podoba podjetja

Izzivi javne prodaje delnic

 • Postopek je zapleten
 • Stroški izdaje delnic in skladnost z zakonodajo
 • Potencialni pritisk na uspešno poslovanje (objavljanje letnih ali četrtletnih poročil)
 • Delna izguba nadzora in zasebnosti

Celostna storitev na področju prve prodaje delnic

Equito zagotavlja celostno pomoč podjetjem, ki želijo javno prodati svoje delnice (pred in po prodaji). Pomagamo vam premostiti vse izzive javne prodaje delnic.

Naše storitve zajemajo od priprave finančne, pravne in druge dokumentacije za prvo javno prodajo delnic podjetja do priprave vodstva na upravljanje s podjetjem, ki kotira na borzi, v smislu skladnosti poslovanja z zakonodajo in zahtevanega standarda korporativnega komuniciranja z investitorji.

Storitve, ki jih nudimo:

 • Ocena pripravljenosti na prvo javno prodajo delnic (IPO)
 • Priprava vse pravne, finančne in druge dokumentacije za IPO
 • Priprava prospekta za IPO
 • Pomoč pri postopku skrbnega pregleda
 • Izpolnjevanje standardov finančnega poročanja
 • Korporativno strukturiranje
 • Vzpostavitev korporativnega upravljanja

Če razmišljate o prvi izdaji delnic na borzi, ali zbiranju dodatnega lastniškega ali dolžniškega kapitala preko borznih mehanizmov,
nas kontaktirajte.

Kontaktirajte nas